Straż Graniczna ma na wyposażeniu drony, którymi wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem wschodniej granicy Polski.Zgodnie z przepisami, wykonywanie lotów bezzałogowych statków powietrznych poza zasięgiem wzroku (BVLS) może odbywać się wyłącznie w specjalnie wydzielonych w tym celu strefach.Specyfika służby Straży Granicznej nie pozwala określić ram czasowych wykorzystania danej strefy. Były więc one zamawiane do aktywacji na całą dobę, co wymagało dodatkowej koordynacji w przypadku innych użytkowników, takich jak m.in. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, lotnictwo ogólne (General Aviation) czy aeroklubów.Ośrodek Planowania Strategicznego, we współpracy z AMC Polska, Służbą Informacji Powietrznej i Strażą Graniczną, opracował ujednolicone procedury, które pozwalają na elastyczne zamawianie i aktywację wydzielonych stref, a także na koordynację przelotów przez nieaktywne, jak i aktywne strefy.Znacząco podnosi to dostępność przestrzeni powietrznej i zwiększa bezpieczeństwo wszystkich jej użytkowników.Porozumienie podpisali – Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Magdalena Jaworska oraz Komendant Główny Straży Granicznej, płk Marek Łapiński.Leave a Reply

Your email address will not be published.