W 2004 roku Komisja Europejska zapoczątkowała ambitną inicjatywę „Jednolitej Przestrzeni Europejskiej” – Single European Sky (SES), mającą na celu przezwyciężenie defragmentacji i ograniczeń w przepustowości przestrzeni powietrznej oraz służb żeglugi powietrznej na poziomie ogólnoeuropejskim. Jako część inicjatywy Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, SESAR (Single European Sky ATM Research) stanowi jej wymiar technologiczny. Projekt SESAR ma na celu wdrażanie modernizacji europejskiej infrastruktury kontroli ruchu lotniczego.Głównym celem projektu jest rozwój systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji zdolnego do zapewnienia bezpieczeństwa i płynności w transporcie lotniczym w perspektywie kolejnych 30 lat.Podczas spotkania przedstawiono aktualny stan prac nad SESAR oraz udział podmiotów polskich.Przedstawiono również możliwości włączenia się polskich instytucji naukowych i przemysłu w proces badawczo – rozwojowy wdrożenia projektu SESAR.Przedyskutowano też zagadnienia dotyczące obszarów badawczych znajdujących się w obszarze zainteresowania podmiotów polskich, w szczególności zagadnienia dotyczące „zielonych lotów” optymalizacji funkcjonowania lotnisk (CDM), budowy i wykorzystania sieci SWIM oraz współpracy naukowej pomiędzy uczelniami.Więcej informacji na temat SESAR JULink do European ATM Master Plan tutajWięcej informacji na temat przetargów ogłaszanych przez SESAR JU tutaj

Leave a Reply

Your email address will not be published.