20 czerwca b.r. gośćmi PAŻP była grupa ponad 40 lekarzy orzeczników medycyny lotniczej. Całodzienna konferencja stworzyła szeroką możliwość wymiany informacji dotyczących zarówno medycznych jak i organizacyjnych aspektów wydawania orzeczeń lotniczo-lekarskich zgodnie z nowymi zasadami, stanowiła okazję do zapoznania się ze środowiskiem codziennej pracy służb ruchu lotniczego PAŻP a także dała możliwość wyjaśnienia wątpliwości i obaw wynikających z wprowadzanych zmian. Spotkanie otworzyła Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – Pani Magdalena Jaworska, która podkreśliła konieczność wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy PAŻP a środowiskiem lekarzy orzeczników medycyny lotniczej, jako współpracujących ze sobą grup zawodowych, które są odpowiedzialne za poziom bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej.


Przepisy Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/340, dotyczyć będą ponad 500 kontrolerów ruchu lotniczego i blisko 70 pracowników służb informacji powietrznej (FIS) zatrudnionych w PAŻP, a także kandydatów do tych służb, którzy w przyszłości będą chcieli podjąć naukę zawodu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.