Spotkanie, w którym uczestniczyło około 50 gości, otworzyli wspólnie prezes PAŻP K. Banaszek i ON – A. Rascius. W swoich wystąpieniach podkreślili, iż dla idei FAB nie ma znaczenia wielkość krajów uczestniczących w projekcie FAB, lecz wola współpracy i chęć osiągnięcia najlepszych możliwych rezultatów w realizacji celów zapisanych w dokumentach SES.W trakcie spotkania ustalono szereg dalszych zamierzeń dotyczących przyszłej współpracy między sąsiednimi FAB’ami, a także z sąsiadami z poza Unii Europejskiej. Szczególne znaczenie miał udział reprezentantów krajów Bałtyckich, Rosji oraz Białorusi.W trakcie spotkania zebrani mieli okazję poznać obie ANSP z prezentacji przygotowanej z tej okazji.Komunikat prasowyfot. A.Karwowski (PAŻP)

Strona ATC Global

Strona Baltic FABWięcej zdjęć:

Zdjęcie 1, Zdjęcie 2,Zdjęcie 3, Zdjęcie 4

Leave a Reply

Your email address will not be published.