Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest przygotowana do realizacji konkretnych projektów z jej ukraińskim odpowiednikiem, takich jak tworzenie i koordynacja nowych dróg lotniczych nad Ukrainą. Na spotkaniu PAŻP zaprezentowała działanie systemu informacji dla kontrolerów ruchu lotniczego PANDORA, a także możliwości szkolenia służb ruchu lotniczego w należącym do PAŻP ośrodku szkolenia personelu.Obu instytucjom zależy również na pogłębionej współpracy w obszarze kontaktów międzynarodowych. Szczególne położenie Polski, jako kraju graniczącego z państwami niebędącymi w UE, stwarza możliwość kooperacji w ramach grupy państw, które mają istotny wpływ i bezpośrednio kształtują natężenie oraz przepływ ruchu lotniczego pochodzącego ze wschodu kontynentu, dlatego istotnym punktem rozmów było przedstawienie przez PAŻP szczegółowej informacji o planach i strategii działania PAŻP wraz z FAB Baltic w perspektywie najbliższych lat. Specjalną częścią spotkania było omówienie przez przedstawicieli Urzędu Lotnictwa Cywilnego kwestii związanych z działaniami i zakresem kontroli ULC nad rynkiem lotniczym w Polsce.

Leave a Reply

Your email address will not be published.