W trakcie dyskusji przedstawiono kwestie związane z wdrożeniem systemu P_21, a także przepustowości i zapewnienia bezpieczeństwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Wśród omówionych tematów znalazły się również: działania w celu poprawy punktualności w FIR Warszawa oraz zwiększenia liczby kontrolerów ruchu lotniczego. Przedstawione zostały przygotowania Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej do wprowadzenia pionowego podziału przestrzeni powietrznej w FIR Warszawa, zaplanowanego do realizacji na wiosnę 2015 roku, dzięki któremu zwiększona zostanie jej przepustowość. Strony ustaliły, że następne spotkanie przedstawicieli PAŻP oraz BARIP odbędzie się w maju br.BARIP to stowarzyszenie, którego głównym zadaniem jest reprezentowanie wspólnych interesów linii lotniczych w Polsce poprzez:• stworzenie forum do dyskusji nad zagadnieniami stanowiącymi przedmiot wspólnego zainteresowania przedstawicieli krajowych i zagranicznych linii lotniczych,

• wspólne działanie w interesie rozwoju przewozów lotniczych w Polsce,

• podejmowanie w interesie swoich członków czynności wobec władz publicznych.

Fot. Andrzej Karwowski (PAŻP)


Leave a Reply

Your email address will not be published.