Koniec roku 2012 to doskonała okazja by omówić to co zostało zrealizowane w tym szczególnym roku i wspólnie zastanowić się jak w wykorzystać uzyskane doświadczenia w przyszłości.Na spotkaniu zamierzamy przedstawić plany na najbliższą przyszłość, szykowane publikacje i projekty. Chcielibyśmy również zasięgnąć Państwa opinii we wspomnianych sprawach. Planowany zakres spotkania ma charakter otwarty i chętnie dołączymy do niej zgłoszone przez Państwa tematy i przygotowane przez Państwa opracowania zagadnień, które mogłyby zainteresować zebranych.Na spotkaniu chcielibyśmy też uzgodnić plan spotkań w roku 2013 co pozwoli wszystkim zainteresowanym na wcześniejsze zaplanowanie tych terminów i przygotowanie tematów oraz materiałów.Ze względu na ograniczoną ilość miejsc i konieczność wystawienia przepustek – prosimy o przesłanie na adres j.kolakowski@pansa.pl nazwisk uczestników z Państwa strony.Projekt Agendy spotkania w załączeniu

Leave a Reply

Your email address will not be published.