Uzgodnienia dokonane przez grupę umieszczane są w dokumencie Code Alloctaion List, który jest corocznie uaktualnianą częścią Europejskiego Planu Nawigacyjnego ICAO Doc 7754.
Merytoryczne i logistyczne przygotowanie obrad realizowane przez PAŻP zostało docenione przez uczestników spotkania.

Zainteresowani uczestnicy mieli okazję zwiedzenia Sali Operacyjnej CZRL oraz wizyty na TWR.Obrazek przedstawia orientacyjny schemat przebiegu prac, których rezultatem paneuropejski dokument Code Allocation List (źródło: EUROCONTROL CCAMS User Manual v. 2.1)

Leave a Reply

Your email address will not be published.