Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Polskich Sił Powietrznych podkreślili znaczenie tego Projektu dla procesu ustanawiania Baltic FAB.Analogiczne spotkanie inicjujące odbyło się w siedzibie ON, 30 lipca 2010 r. w Wilnie.Koordynatorem Studium Wykonalności jest Pani Karolina Wójcik, Kierownik Działu Planowania i Analiz Strategicznych w PAŻP (k.wojcik@pansa.pl).Łączna kontrolowana przestrzeń powietrzna projektowanego Baltic FAB to 409 tysięcy km2, w tym:

– Rejon Informacji Powietrznej (FIR) Warszawa 334 000 km2

– Rejon Informacji Powietrznej (FIR) Wilno 75 338 km2

Komunikat prasowy

Leave a Reply

Your email address will not be published.