Przykład Balic pokazuje, że możliwa jest efektywna i bezpieczna współpraca podmiotów cywilnych i wojskowych oraz optymalne wykorzystanie infrastruktury na potrzeby zarówno Państwa jak też jego Obywateli-pasażerów.Na kolejne 15 lat, w imieniu własnym i pracowników PAŻP życzę dalszego rozwoju, zgodnie z wizją prezentowaną przez Pana Prezesa Jana Pamułę oraz dalszej równie efektywnej współpracy dla dobra pasażerów i linii lotniczych.

Jestem również przekonany, że 20-lecie będziemy świętowali patrząc zarówno na nową wieżę kontroli ruchu lotniczego jak też na nowe budynki terminalu.Krzysztof Banaszek

Prezes PAŻPWięcej informacji na stronach:

http://www.krakowairport.pl/pl/3/15/16/Firma

http://www.krakowairport.pl/

Leave a Reply

Your email address will not be published.