Pierwsze lata pracy PAŻP upłynęły na budowaniu sprawnej organizacji zgodnej z międzynarodowymi standardami, kolejne siedem lat będą nastawione na innowacyjność, nowoczesne technologiczne rozwiązania i bliską współpracę ze wszystkimi europejskimi krajami – powiedział Krzysztof Kapis Prezes PAŻP.W ósmy rok działalności PAŻP wchodzi wspierając ideę Wspólnego Europejskiego Nieba. Uczestniczymy w projekcie SESAR, który ma ogromne znaczenie dla przyszłości lotnictwa cywilnego na kontynencie europejskim. Przygotowujemy się do aktywnego udziału zarówno w obszarze badań i rozwoju, jak i wdrażania innowacyjnych projektów. PAŻP została zaproszona do realizacji wspólnych przygotowań, wraz z głównymi podmiotami zaangażowanymi w działalność operacyjną, w zakresie przedstawienia Komisji Europejskiej oferty uformowania Deployment Managera. Pozwoli nam to na bezpośrednie uczestnictwo w strukturach zarządzania procesem realizacji Programu SESAR. PAŻP rozpoczęła także współpracę z podmiotami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej z Europy Środkowo-Wschodniej w ramach inicjatywy Gate One. Prowadzimy zaawansowane rozmowy z przedstawicielami Politechniki Warszawskiej oraz Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) z Uniwersytetu Warszawskiego w celu zaangażowania ich w programy SESAR.PAŻP prowadzi prace nad wprowadzeniem wielu nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i przepustowości polskiej przestrzeni powietrznej, prowadzi nowe inwestycje w portach lotniczych, szkoli nową kadrę kontrolerów ruchu lotniczego.

26 listopada 2013 roku uruchomiliśmy proces wdrożenia nowego systemu zarządzania ruchem lotniczym PEGASUS_21 (Polish Enhanced Generation ATC System for Unified Solutions of 21st Century), pozwalający docelowo na wprowadzenie pionowego podziału sektorów ACC, co w konsekwencji znacznie zwiększy pojemność przestrzeni powietrznej.Wszystkie te działania nie byłyby możliwe bez dużego, osobistego zaangażowania pracowników PAŻP.Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom za pracę, zarówno przy tych wielkich i znaczących projektach jak i tych mniej widocznych i spektakularnych, ale jakże ważnych dla codziennego funkcjonowania i rozwoju Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Licząc na Państwa udział w realizacji planów rozwoju PAŻP w następnych latach jeszcze raz dziękuję i życzę wielu sukcesów, satysfakcji i wszelkiej pomyślności.Krzysztof Kapis

Prezes PAŻP

Leave a Reply

Your email address will not be published.