Po wystąpieniach przedstawicieli PAŻP wywiązała się dyskusja na temat niedalekiej przyszłości i roli Agencji w inicjatywie Komisji Europejskiej – Single European Sky (SES).

– Nowe technologie, to nasz cel w ramach uczestnictwa w programie SESAR, właśnie w SJU powstaną projekty badawczo – rozwojowe, w których PAŻP chce uczestniczyć najchętniej wspólnie z polskimi ośrodkami naukowymi i z innymi agencjami zarządzania ruchem lotniczym z naszego regionu – powiedział Krzysztof Kapis.Godnym podkreślenia jest fakt, że właśnie ten nowy, lotniczy panel cieszył się największym zainteresowaniem i największą liczbą pytań. Siódma edycja Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych ITS 2014, zgromadziła około 370 uczestników.Program Polskiego Kongresu ITS 2014


Krzysztof Kapis, Prezes PAŻP
Maciej Rodak, Z-ca Prezesa
Mariusz Krzyżanowski, PAŻP
Kierownictwo PAŻP

Fot. Paweł Paluch PAŻP

Leave a Reply

Your email address will not be published.