Dzisiejsze burze na terenie Polski spowodowały opóźnienia samolotów. W przypadku powstania frontu burzowego kontrolerzy ruchu wytyczają samolotom drogę z dala od niebezpiecznych chmur burzowych. Przykład z dziś to samolot lecący ze wschodu nad Białorusią dalej na południe Europy z powodu frontu burzowego musiał skręcić na północ polecieć nad Gdańsk, dopiero potem obrał kierunek na południe. Według prognoz rozpoczynające się lato przyniesie wiele takich sytuacji.

Leave a Reply

Your email address will not be published.