Wstępne wnioski po zakończeniu letniego sezonu 2012 przedstawione zostały w artykule zamieszczonym w portalu dlapilota.pl. Pełna analiza i podsumowanie możliwe będą na początku roku 2013, ale już teraz można uznać, że rok 2012 był dobrym rokiem dla GA, choć biorąc pod uwagę EURO spodziewaliśmy się znacznie większej aktywności GA i usług lotniczych wykonywanych małymi samolotami. Dobrze przygotowana przestrzeń powietrzna na EURO i szereg uzgodnień, jakie wykonano przed czerwcem 2012, pozwoliły na zaspokojenie potrzeb małego lotnictwa przy jednoczesnej realizacji potrzeb bezpieczeństwa państwa w czasie tego szczególnego dla Polski okresu.Jeśli można na podstawie liczby nawiązanych rozmów ze służbą informacji powietrznej (FIS) wnioskować o ruchu GA w przestrzeni niekontrolowanej (zdając sobie sprawę, że te liczby nie oznaczają ilości wykonanych lotów a raczej „aktywność w eterze”), to można stwierdzić, że od czterech lat aktywność GA w FIS utrzymuje się na tym samym poziomie. Sezon 2012 jest nieznacznie lepszy od ubiegłorocznego, ale dynamice tej zmiany daleko do wzrostu z początku opisywanego okresu. Dla przypomnienia: rok 2008 zamknął się przyrostem nawiązywanych z FIS połączeń o 27,5 procent względem roku poprzedniego.Liczba tzw. wielokrotnych podejść związanych ze szkoleniem lotniczym w roku 2011 i trzech kwartałach 2012 r. jest zbliżona, co świadczy o podobnej aktywności GA w tego typu lotach. Najwięcej tego typu lotów wykonuje się w Rzeszowie, Łodzi, Szczecinie, a także sporo w Katowicach. O tym jak wielka jest skala takiego ruchu świadczą np. liczby dla TWR Rzeszów, gdzie w jednym miesiącu obsługiwanych jest ok. 500 operacji komunikacyjnych i ponad 3000 operacji tzw. wielokrotnych podejść czyli w praktyce GA.Więcej informacji:

http://dlapilota.pl/Podsumowanie EURO:

Wielkość twojej gry nie zależy od tego jak duży jesteś

Podsumowanie przygotowań Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej do Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012Pliki prezentacji przedstawiających uzyskane w poprzednich miesiącach roku 2012 wyniki na polskim niebie dostępne są w informacjach PAŻP z konferencji:

„Polski rynek w 2013 roku – rozwój, stagnacja czy kryzys?” – czwarte Aviation Breakfast – PwC

„Rozwój Techniki, Technologii i Transportu w Lotnictwie” Poznań, 17-18 września 2012

BOS 2012 – XII Konferencja Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych

Leave a Reply

Your email address will not be published.