20.07.2009 r. w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli eksperci z Ministerstwa Infrastruktury, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i Dowództwa Sił Powietrznych.W trakcie spotkania omawiano możliwości realizacji pakietu wdrożeniowego IP1, jako bazy technologicznej dla wprowadzenia pozostałych pakietów projektu.

Prowadzenie prac wdrożeniowych IP1 będzie wymagało dokonania szczegółowej analizy zaplanowanych rozwiązań w poszczególnych obszarach przez niemal wszystkie podmioty lotnictwa cywilnego w naszym kraju. Dokonana ocena będzie również przydatna w procesie wypracowywania jednolitego stanowiska w kwestii uaktualniania Centralnego Planu ATM.Kolejny etap konsultacji obejmie przedstawicieli portów lotniczych oraz użytkowników przestrzeni powietrznej.Źródło: ULC

Leave a Reply

Your email address will not be published.