Gośćmi konferencji byli przedstawiciele SDM (Sesar Deployment Manager) – Nicolas Warinsko, Mariagrazia La Piscopia, Francis Richards, Oro Navigacija – Vaidotas Kondroska, polskiego przewoźnika LOT – Krzysztof Siemiński, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – Jarosław Orliński, a także przedstawiciele resortu infrastruktury, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz sił powietrznych RP.Rozpoczynając konferencję Prezes PAŻP Magdalena Jaworska podkreśliła, że Agencja aktywnie uczestniczy w realizacji projektów SESAR, a w związku z posiadanym doświadczeniem zachęca i aktywuje inne podmioty lotnicze do przygotowywania ich projektów.Ideą konferencji jest przedstawienie warunków i możliwości realizacji przez różne podmioty zaangażowane w działalność operacyjną (ANSP, porty lotnicze, linie lotnicze, siły zbrojne) projektów, które wdrażają tzn. funkcjonalności ATM, zgodnie z rozporządzeniem UE 716/2014. Ważnym aspektem wdrażania takich projektów jest możliwość absorpcji środków UE. W trakcie dyskusji temat ten był szczegółowo przedstawiany zarówno ze strony SDM, jak i polskich władz odpowiedzialnych za zarządzanie funduszami UE.


Leave a Reply

Your email address will not be published.