Zarówno rządowy „Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych” jak i dokumenty strategiczne i planistyczne PAŻP zakładają wykorzystanie nawigacji satelitarnej (systemów GNSS) w lotnictwie – jako przyszłościowej globalnej metody pozycjonowania statków powietrznych zapewniającej wymagane przez ICAO parametry we wszystkich fazach lotu.Więcej informacji:

Computerworld

Program Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych

Leave a Reply

Your email address will not be published.