Omawiane były też wyniki konferencji WATMC 2013. W trakcie Sesji II dyskutowano kierunki rozwoju lotnictwa wspierane przez Komisję Europejską oraz stan realizacji wymagań zawartych w SES i w koncepcji FAB-ów. Jednym z wydarzeń towarzyszących WATMC 2013 było SESAR Forum zatytułowane “From Innovation to Solution”.

650 uczestników forum i trzech warsztatów, zapoznało się zarówno z dotychczasowymi postępami w realizacji programu SESAR, jak i z planami działań zmierzających do modernizacji zarządzania europejskim ruchem lotniczym. http://www.sesarju.eu/atc/sesar-forumPolska Agencja Żeglugi Powietrznej była Partnerem Strategicznym, a także brała czynny udział w tym wydarzeniu. Prezes PAŻP zaprezentował informacje o wynikach operacyjnych w roku 2012, kosztach zapewniania służb ATM/CNS w Polsce na tle innych krajów w Europie, a także stan realizacji koncepcji FAB w odniesieniu do działań realizowanych w FAB Baltic.Prezentacja “Główne kierunki zmian z sektorze lotnictwa cywilnego w Unii Europejskiej” wygłoszona przez Prezesa PAŻP, Krzysztofa Banaszka.Więcej informacji o Konferencji LOTNISKO 2013:

http://www.lotnisko.ztw.pl/Dokumenty FAB Baltic: http://www.balticfab.eu/

Zakładka „Documents”: http://www.balticfab.eu/?info=documents_2012_12Omawiane były też wyniki Światowego Kongresu ATM 2013 (WATMC 2013).fot. Andrzej Karwowski (PAŻP), przemawia Prezes PAŻP, Krzysztof Banaszek

Leave a Reply

Your email address will not be published.