Dzięki wynikom operacyjnym osiągniętym przez PAŻP od stycznia do lipca 2012 odnotowaliśmy wpływ dwóch czynników które można określić jako „Efekt OLT” oraz „Efekt EURO”. Ruch lotniczy obsługiwany w FIR Warszawa w ostatnich tygodniach wskazuje na rozszerzanie się strefy spowolnienia gospodarczego również na Polskę. Poniżej przedstawiono statystki ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej w podziale na przeloty, doloty/odloty i ruch krajowy.

WykresyPrzebiegi wykresów w ostatnich tygodniach pokazują, że liczba obsługiwanych operacji pokrywa się z wynikami z roku 2011 a notowane w poprzednich miesiącach nawet kilkunastoprocentowe wzrosty ograniczone są obecnie do przedziału od 0 % do ok. 2 % a w przypadku operacji w ruchu krajowym po ogromnych wzrostach w II kwartale 2012 nastąpił w sierpniu spadek poniżej liczby operacji wykonywanych w latach ubiegłych. Do lipca zarówno liczba operacji jak też uzyskiwana liczba jednostek usługowych pokrywały się z planami PAŻP w tym okresie. Niezła pierwsza połowa roku nie gwarantuje jednak pokrycia kosztów PAŻP za cały rok w przypadku utrzymania się spadku ruchu lotniczego odnotowanego w ostatnich tygodniach. Analiza wykresów wskazuje, że ich przebiegi są podobne do tych zanotowanych w pierwszych miesiącach roku 2009 kiedy w Polsce z kilkumiesięcznym „opóźnieniem” nastąpiły spadki ruchu wywołane kryzysem.Informacje o ruchu lotniczym w FIR Warszawa

Leave a Reply

Your email address will not be published.