Tematyka konferencji dotyczy przeglądu światowych tendencji na temat nowoczesnej techniki i technologii związanej z produkcją obiektów latających oraz problematyki współczesnego transportu lotniczego. Konferencja stanowiła forum współpracy świata nauki i innowacji z praktycznym wdrażaniem wyników w przemyśle lotniczym


Pierwszego dnia konferencji, 17 września br., miały miejsce trzy sesje plenarne. Wśród osób prezentujących były takie osobistości jak: gen. bryg. pil. WP Mirosław Hermaszewski, płk w st. spocz. dr pil. Edmund Klich, gen. Bryg. Pil. Tadeusz Mikutel oraz Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Krzysztof Banaszek.


W czasie trwania sesji poruszono takie tematy jak: osiągnięcia technologiczne w kosmonautyce, wykorzystanie teorii systemowych w badaniu zdarzeń lotniczych, systemy wspierające zarządzanie bezpieczeństwem lotów, jak również wielokryterialna ocena wojskowych samolotów transportowych czy znaczenie współczesnych zaawansowanych technik pomiarowych dla rozwoju lotnictwa – AIM2 EU PROJECT.

Prezes PAŻP wygłosił prezentację pt. „Podsumowanie przepustowości lotnisk w czasie EURO 2012 oraz wypracowanie jednolitej metodologii określania przepustowości lotnisk w Polsce”. Krzysztof Banaszek przedstawił aktualne informacje o ruchu lotniczym obsługiwanym w polskiej przestrzeni powietrznej i na polskich lotniskach komunikacyjnych. Przedstawiono też szacowaną przepustowość lotnisk komunikacyjnych wyliczoną w oparciu o ruch lotniczy z roku 2011 oraz zadeklarowaną na czas EURO przepustowość lotnisk, której podwyższenie było możliwe od maja 2012 r. dzięki wykonanym na lotniskach inwestycjom oraz przygotowaniom organizacyjnym i inwestycjom PAŻP. Zaprezentowane wielkości wskazują na możliwości operacyjne polskich lotnisk, które obecnie mogą obsłużyć średnio nawet kilkakrotnie większy ruch lotniczy, pod warunkiem jego koordynacji i optymalnego wykorzystania przepustowości godzinowej przez np. 18 godzin dziennie. W czasie prezentacji określono też obszary możliwej współpracy uczelni z PAŻP np. w zakresie symulacji przestrzeni, analizy funkcjonowania lotnisk oraz wskazano na konieczność zastosowania jednej metodologii określania przepustowości lotnisk komunikacyjnych w Polsce co pozwoli na ich porównywanie a także ułatwi podejmowanie decyzji dotyczących racjonalnego rozwoju i wykorzystania infrastruktury.

Przedstawiona prezentacja jest dostępna w pliku: PDF.Podczas trwania pierwszego dnia konferencji podpisano także porozumienie o współpracy w obszarze edukacyjnym i naukowo-badawczym mającym na celu podejmowanie wspólnych inicjatyw między PAŻP a Politechniką Poznańską. Z ramienia PAŻP porozumienie podpisał Prezes Krzysztof Banaszek, ze strony Politechniki Poznańskiej Rektor prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski.Pod koniec pierwszego dnia konferencji odbyło się również zwiedzanie laboratoriów oraz wystawa i prezentacja sprzętu lotniczego Politechniki Poznańskiej.Więcej informacji, jak również harmonogram konferencji dostępny jest na http://www.rtl.put.poznan.pl/

Prezes PAŻP podczas prelekcji

Podpisywanie porozumienia o współpracy. Po prawej Prezes PAŻP Krzysztof Banaszek, z lewej Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski.

Leave a Reply

Your email address will not be published.