Celem projektu „Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym” – jest zapewnienie infrastruktury umożliwiającej wykonanie usług w zakresie żeglugi powietrznej zgodnie ze standardami jakościowymi i bezpieczeństwa oraz pozwalającej na zwiększenie poziomu ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej przy jednoczesnym ograniczeniu opóźnień w ruchu lotniczym.

Projekt PAŻP „Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym”, został dofinansowany w kwocie 297 101 202, 25 złotych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, Działanie 6.3 Rozwój sieci lotniczej TEN-T.

Całkowita wartość wspomnianego projektu wynosi 475 818 633,98 zł.

Inwestycje będą zrealizowane do końca 2015 roku, do dziś na realizację inwestycji składających się na Projekt zostało wydane 291 859 314,86 złotychW latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” (PO IiŚ) na drogi i kolej, tabor kolejowy pasażerski do przewozów międzynarodowych i międzyregionalnych, porty lotnicze, porty morskie oraz drogi śródlądowe, transport miejski oraz transport intermodalny zostanie przeznaczonych około 27 mld euro.

PO IiŚ zakłada m.in. realizację zadań w sektorze transportu lotniczego, takich jak m.in. budowę i modernizację terminali pasażerskich, infrastruktury lotniskowej. Do 2015 roku przebudowanych będzie 8 lotnisk w sieci TEN-T, zaś 11 portów lotniczych zostanie objętych inwestycjami mającymi na celu dostosowanie systemów bezpieczeństwa i ochrony. Są to lotniska obsługujące ruch międzynarodowy. Dopełnieniem tych inwestycji w lotniska jest dziś podpisane dofinansowanie rozwoju infrastruktury organu zarządzającego ruchem lotniczym.Na zdjęciu od lewej: p.o. Dyrektor Paweł Szaciłło Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Krzysztof Banaszek – Prezes Polskiej Agencji Żeglugi PowietrznejKomunikat prasowyfot. Paweł Kluska (PAŻP)

Leave a Reply

Your email address will not be published.