W spotkaniu uczestniczyli także: p.o. Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Magdalena Jaworska i p.o. Zastępcy Prezesa ds. Żeglugi Powietrznej Paweł Babiński, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej. Posiedzenie odbyło się w dniach 14–15 kwietnia 2015 r. w Warszawie.Posiedzenie zakończyło się podpisaniem 6 decyzji. Najważniejsze uzgodnienia dotyczyły rozwoju systemów zarządzania ruchem lotniczym Polski i Litwy w kierunku technologii iTEC oraz rozpoczęcia negocjacji w sprawie przyłączenia do tzw. grupy systemowej iTEC / iCAS. Przystąpienie do tej grupy ma zapewnić pełną synchronizację rozwoju technologicznego polskich i litewskich służb żeglugi powietrznej z programem SESAR. Celem tych działań, wpisujących się w unijną koncepcję utworzenia Wspólnej Przestrzeni Powietrznej (SES), jest wdrożenie jednolitego systemu zarządzania ruchem lotniczym w Bałtyckim FAB w najbliższych latach.Ponadto Ministrowie w jednej z podpisanych decyzji wskazali, że wspólna strategia rozwojowa Bałtyckiego FAB-u będzie zawierać długoterminowe cele i wytyczne dla dalszego rozwoju Programu, uwzględniając przy tym plany rozszerzenia Baltic FAB w przyszłości i podjęcie bliższej współpracy z innymi krajami.Postępy w realizacji prac nad wspólną inicjatywą Polski i Litwy, na które wskazali uczestnicy spotkania, jest zasługą wieloletniej i intensywnej współpracy wysokiej klasy ekspertów z obu krajów.

Od prawej z PAŻP: p.o. Prezesa Magdalena Jaworska, p.o. Zastępcy Prezesa ds. Żeglugi Powietrznej Paweł Babiński oraz Tymoteusz Gadomski.Spotkanie było kolejnym krokiem ku zwiększeniu efektywności i konkurencyjności instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej Bałtyckiego FAB i dało podstawy do umocnienia pozycji FAB-u Bałtyckiego w systemie Funkcjonalnych Bloków Przestrzeni Powietrznej w Europie.Funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej stanowią strukturalny i organizacyjny komponent programu SES (Single European Sky – Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej), przyczyniający się do stopniowej integracji systemu zarządzania przestrzenią powietrzną. Aktualnie rozwijanych jest 9 inicjatyw FAB: UK-Ireland FAB, Danish-Swedish FAB, Baltic FAB, BLUE MED FAB, Danube FAB, FAB CE, FABEC, North European FAB oraz South West FAB.
Leave a Reply

Your email address will not be published.