Poczynając od 2012 roku państwo polskie, w swoich planach rozwoju lotnictwa, musi uwzględniać nie tylko oczekiwania użytkowników przestrzeni powietrznej by koszty były coraz niższe, ale również wymagania UE wynikające z pakietu SES II – mówi Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Krzysztof Banaszek w rozmowie z Anną Jakubczyk z PRTL.plZachęcamy do zapoznania się z pełną treścią wywiadu na stronie portalu PRTL.plLink do wywiadu z Prezesem PAŻP, Krzysztofem Banaszkiem

Leave a Reply

Your email address will not be published.