Komendantowi-Rektorowi WSOSP towarzyszyli:

• dr hab. inż. Jarosław Kozuba, prof. nadzw. – Prorektor ds. naukowych WSOSP,

• ppłk dr hab. inż. Norbert Grzesik – Dziekan Wydziału Lotnictwa,

• dr inż. Aneta Krzyżak – Prodziekan ds. naukowych (Wydział Lotnictwa),

• ppłk dr inż. Krzysztof Ogonowski – Prodziekan ds. dydaktycznych

i studenckich (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Lotnictwa),

• ppłk nawig. mgr Jan Michta – Kierownik Ośrodka Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego (CAPTO).Ze strony Agencji w spotkaniu uczestniczyli:

• Pan Andrzej Hawryluk – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa I Zarządzania Kryzysowego W Ruchu Lotniczym,

• Pani Olga Budrewicz – Lubryczyńska – Dyrektor Ośrodka Szkolenia Personelu ATS,

• Pani Edyta Marczyszyn – Kierownik Działu Zarządzania Personelem,

• Pani Aleksandra Skrzypczak – Kierownik Zespołu Rekrutacji I Rozwoju Personelu,

• Pan Sławomir Szlosek – Kierownik Działu Kontroli Obszaru,

• Pan Robert Ochwat – Kierownik Działu Realizacji Szkoleń,

• Pan Wojciech Stępień – Kierownik Działu Planowania I Organizacji,

• Pan Jacek Wojdyła – Główny Specjalista ds. Współpracy Cywilno-Wojskowej,

• Pan Zbigniew Masłowski – Kierownik Działu Współpracy Operacyjnej

z Organami Bezpieczeństwa Porządku Publicznego

• Pan Mateusz Duszyński – Radca Prawny.

Podczas wizyty obie strony zgodnie ustaliły konieczność aktualizacji porozumienia o wzajemnej współpracy oraz doskonalenia wspólnych działań

w obszarach ujętych ww. porozumieniu.Ponadto, w trakcie wizyty delegacja WSOSP zapoznała się z pracą na stanowiskach operacyjnych, w tym wieży kontroli lotniska oraz centrum koordynacyjnego NATO (Cooperative Airspace Initiative – CAI). Dotychczasowa współpraca została dobrze oceniona przez uczestników spotkania oraz postanowiono o jej dalszym kontynuowaniu.


Leave a Reply

Your email address will not be published.