Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, na wniosek Komendy Głównej Policji, wprowadzi w dniach 8 listopada (od godz. 14.00 do 20.00) i 11 listopada 2014 r. (od godz. 8.00 do 24.00) Rejony Ograniczeń Lotów (ROL 45-46), nad centrum Warszawy i rejonem Stadionu Narodowego.

W strefach tych będzie obowiązywał bezwzględny zakaz wykonywania lotów przez statki powietrzne od ziemi do wysokości 1850 metrów (GND – 2000 ft AMSL), z wyłączeniem lotów:

– o statusie HEAD i STATE;

– ratowniczych i przeciwpożarowych;

– lotnictwa państwowego.Zakaz ten dotyczyć będzie także wykonywania lotów przez bezzałogowe statki powietrzne typu „Dron”.

Rejony (ROL 45-46) zostaną opublikowane w formie NOTAM.


Leave a Reply

Your email address will not be published.