Zgodnie z międzynarodowymi normami, takie wielkości nie stanowią zagrożenia dla ruchu lotniczego, który w polskiej przestrzeni powietrznej odbywa się normalnie.

PAŻP, jak i inne kraje Unii Europejskiej, działa zgodnie z ustaleniami ogłoszonymi przez Komisję Europejską w czerwcu 2010 r.Bieżąca mapa koncentracji pyłu wulkanicznego

Leave a Reply

Your email address will not be published.