Od Nowego Roku obowiązują nowe stawki za usługi Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP), państwowej instytucji odpowiedzialnej za nawigację linii lotniczych podczas prze­lotu nad Polską i operacji na lotniskach.Stawka za przelot spadła z ponad 39 do 36 EUR, czyli najniższego poziomu od 2008 r., gdy powstała PAŻP.Jest to też jedna z najniższych opłat w Unii Europejskiej, gdzie średnia sięga 51,55 EUR (o 0,4 EUR więcej niż w ubie­głym roku).Jeszcze bardziej, bo o jedną czwartą, spadła stawka za nawigację termina­lową, czyli usługi świadczone przy startach i lądowaniach.W tym roku wynosi ona 781,06 zł, wobec 1051,03 zł w ubiegłym roku. Obowiązuje na 12 polskich lotniskach kon­trolowanych (w tym także Modlinie), a w połowie roku zacznie też najprawdopodob­niej obowiązywać w porcie lotniczym Lublin – Świdnik. Wtedy też opłata termina­lowa wzrośnie o 1 proc, do 789,29 zl.Opłaty pobierane przez agen­cję wnoszą linie lotnicze. Mają one pokryć wydatki PAŻP, nie są natomiast źródłem zysku i w przypadku nadpłat są zwraca­ne przewoźnikom.

Opłaty lotniskowe i nawi­gacyjne to po paliwie i leasingu najczęściej trzecia największa grupa kosztowa dla linii lotni­czych. To bardzo dobry ruch, który podniesie konkurencyj­ność polskiego nieba. Każdy przewoźnik przy planowaniu tras bierze pod uwagę także koszty. Jesteśmy dobrym kra­jem dla tranzytu i obniżenie stawek pomoże zwiększyć ruch – ocenia Sebastian Mikosz, były prezes LOT.W 2011 r. PAŻP obsłużył oko­ło 640 tys. operacji lotniczych, a średnie opóźnienie na lot zre­dukował do 0,7 minuty.Puls Biznesu 3 stycznia 2012 roku

Leave a Reply

Your email address will not be published.