Przegląd objął wytyczne z 1994 r., art. 92 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, dotyczące pomocy państwa dla lotnictwa oraz wytyczne UE „2005 Aviation Guidelines” w zakresie finansowania portów lotniczych i pomocy dla linii lotniczych rozpoczynających działalność.

Celem publicznego wysłuchania było omówienie wyników konsultacji, jakie odbywały się w roku 2011 i dotyczyły kierunków zmian polityki w zakresie wsparcia lotnictwa zawartych w dokumencie „2005 Aviation Guidelines”

Od czasu wejścia w życie wytycznych z 2005 r. na rynku transportu lotniczego dokonała się znacząca zmiana.

Wzrosła liczba tanich przewoźników, którzy uzyskali duże udziały w rynku. Także tradycyjni krajowi przewoźnicy rozwinęli swoją działalność w Europie. W reakcji na skargi otrzymane zarówno od tradycyjnych przewoźników, jak i tanich linii, Komisja postanowiła dokonać przeglądu obecnych przepisów i przygotować wniosek dotyczący zmienionych wytycznych w lotnictwie, do wiosny 2012 r.Informacje na temat procesu konsultacji diostępne są pod adresem:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/Komunikat Komisji – Wytyczne wspólnotowe dotyczące finansowania portów lotniczych i pomocy państwa na rozpoczęcie działalności dla przedsiębiorstw lotniczych oferujących przeloty z regionalnych portów lotniczych dostępny jest pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/Na w/w stronie dostępne są również opinie konsultowanych państw oraz instytucji, w tym opinie Polski przygotowane przez UOKiK:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_aviation_guidelines/poland_pl.pdfStanowisko LOT dostępne jest pod adresem:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_aviation_guidelines/lot_en.pdfDyskutowane zagadnienia są szczególnie istotne dla lotnisk regionalnych oraz usług oferowanych przez przewoźników niskokosztowych. Wynik konsultacji oraz dalsze prace będą dostępne na stronie EKES.Prezentacje: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-air-transport-new-developments-presentatio

Leave a Reply

Your email address will not be published.