Zgodnie z propozycjami PAŻP, stawki opłat nawigacyjnych w roku 2012

wynosiły będą:1. ER – stawka jednostkowa opłaty za nawigację trasową w 2012 r.

wynosić będzie 164,63 PLN około 43 EUR (zakładany kurs wymiany EURO wynosi to 3,8 PLN)

2. TNC – stawka jednostkowa opłaty za nawigację terminalową w 2012

wynosić będzie ok. 813 PLN przy założeniu nowej alokacji kosztów oraz

ustanowieniu jednej strefy zawierającej wszystkie lotniska.Stawka ER na rok 2012, na którą składają się koszty PAŻP, ULC, EUROCONROL

oraz dostawcy METEO, ulega nieznacznemu podwyższeniu w wyniku zmiany

alokowania kosztów niektórych służb i usług PAŻP poprzez przesunięcie tych

kosztów z opłaty terminalowej (TNC) która automatycznie ulega znacznemu

zmniejszeniu i w roku 2012 wyniesie ok. 813 PLN (szczegóły w dalszej części

informacji).Należy podkreślić, że stawka za jaką Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

zapewnia usługi nawigacji trasowej jest jedną z najniższych stawek spośród

państw członkowskich Unii Europejskiej.

Średnia wartość tej stawki w Europie wynosi około 52 EURO a w przypadku

niektórych ANSP stawka znacznie przekracza 60 EURO.Zdaniem PAŻP rozwój rynku lotniczego na lotniskach regionalnych w chwili

obecnej możliwy będzie zarówno dzięki zaproponowanym zmianom w stawce opłaty terminalowej jak też poprzez utrzymanie wszystkich polskich lotnisk

komunikacyjnych obsługiwanych przez PAŻP w tzw. jednej strefie opłat.

Takie rozwiązanie PAŻP proponuje utrzymać do czasu kiedy nie zostaną w

Polsce wypracowane mechanizmy w zakresie systemu zachęt oraz finansowania

usług żeglugi powietrznej z innych źródeł a także nie nastąpi znaczny wzrost

ilości operacji na lotniskach regionalnych, umożliwiający samodzielne

finansowanie organów TWR działających na tych lotniskach.Szczegółowe informacje w załączonych komunikatach i dodatkowych

informacjach:

Stawki opłat nawigacyjnych na 2012 rok

Stawki opłat nawigacyjnych na 2012 rok informacje dodatkowe

Leave a Reply

Your email address will not be published.