W przedstawionych analizach zawartych w komunikacie opublikowanym w dniu 21.04.2011 PAŻP podkreśla, że wyniki osiągane w obszarze poprawy efektywności operacyjnej wskazują na wzrost ceny usług trasowych jedynie o 3,5 EURO (do 43 EURO) przy jednoczesnym spełnieniu celów UE odnośnie radykalnego obniżenia opóźnień w lotach nad Polską. Cena tych usług pozostanie nadal jedną z najniższych w Europie i będzie poniżej wartości wyznaczonej przez Komisję Europejską wynoszącej ok. 53 EURO)W roku 2010 PAŻP osiągnęła szczególnie dobre wyniki w tym zakresie doprowadzając do ograniczenia opóźnień do ok. 1 minuty na lot w porównaniu do 2-3 minut na lot w latach 2008-2009. Takie działania prowadzą do ograniczenia kosztów przewoźników lotniczych o kilkadziesiąt milionów EURO rocznie!Link do tekstu źródłowego.

Szczegółowe informacje w załączonych komunikatach i dodatkowych informacjach:

Stawki opłat nawigacyjnych na 2012 rok

Stawki opłat nawigacyjnych na 2012 rok informacje dodatkowe


Leave a Reply

Your email address will not be published.