IT przewiduje, że w 2013 r. liczba pasażerów obsłużonych na polskich lotniskach wzrośnie o 6,8 procent, osiągając poziom 26,3 mln. W ogłoszonym raporcie Instytutu Turystyki czytamy, że do 2015 r. ruch pasażerski na polskich lotniskach wzrośnie do 30 milionów pasażerów i będzie rósł do poziomu ok. 41 mln pasażerów w 2020 roku.

Z danych Instytutu wynika, że w 2012 roku polskie lotniska obsłużyły 24,6 mln pasażerów, co oznacza wzrost o 12,6 proc. w stosunku do 2011 r.

Więcej o Instytucie Turystyki: http://www.intur.com.plPrognozę IT należy uznać za dość optymistyczną, nawet jeśli uwzględni się bardzo dobre wyniki osiągnięte przez polskie lotniska w roku 2012.

Niewątpliwie prognozowany wzrost liczy pasażerów, przekraczający prognozowany wzrost liczby operacji lotniczych, wynika z corocznie rosnącego wskaźnika tzw. „wypełnienia samolotów”. Ostatnimi laty zjawisko to obserwujemy w Polsce.

Plany Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na 2013 rok, uwzględniają wyniki osiągnięte w ubiegłym roku.

W 2012 roku w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła:

• o około 17,5 proc. liczba operacji lotniczych w ruchu krajowym;

• o około. 3,8 proc. liczba dolotów/odlotów na polskich lotniskach;

• o około 3,6 proc. liczba obsłużonych przez PAŻP operacji przelotów nad Polską.Uzyskane wyniki operacyjne wskazują, że rok 2012 zakończył się wzrostem liczby obsłużonych operacji IFR w ruchu kontrolowanym o około 4, 7 procent stosunku do roku 2011.

Wspomniany wzrost PAŻP obsłużyła przy równoczesnej redukcji opóźnienia liczonego na jedną operację do poziomu 0,5 minuty (30 sekund).

Od dwóch lat PAŻP rejestruje również dane dotyczące operacji lotniczych typu LOW PASS, OVER FLIGHT, TOUCH AND GO, (tzw. operacje wielokrotnego podejścia). Uwzględniając również wyżej wymienione loty, rok 2012 przyniósł wzrost liczby obsłużonych operacji o około 4,5 procent względem 2011 r.

Prognozy ruchu lotniczego przygotowane przez PAŻP i zawarte w planach rocznym i pięcioletnim, mierzone są w umownych jednostkach miary usług, tzw. service unit (SU).

Wielkości prognozowanego na 2013 rok ruchu trasowego, zostały przyjęte na podstawie prognoz STATFOR (komórka statystyk i prognoz EUROCONTROL) przedstawionych we wrześniu 2012 r. Wrześniowe prognozy STATFOR przewidywały trzyprocentowy wzrost liczby operacji w Polsce w porównaniu do roku 2012.Zaktualizowana w grudniu 2012 roku prognoza 2-letnia, przewiduje na 2013 rok już jedynie 2,3 procent wzrostu.W polskiej przestrzeni powietrznej (FIR Warszawa) lotniczy ruch trasowy (en-route) wzrośnie w 2013 roku o około 3,1 procent. Taki wzrost ruchy trasowego – wyrażony w umownych jednostkach miary usług, tzw. service unit (SU) – PAŻP zawarła w swoim planie finansowym.Prognoza ruchu na 2013 r. uwzględniona przez PAŻP, w wariancie przyjętym w planie finansowym, mierzona w jednostkach miary usług, zakłada wzrost ruchu lotniczego w FIR Warszawa w ruchu trasowym (en-route) o około 3, 1 procent. Natomiast prognozowany wzrost w ruchu terminalowym wyniesie tylko 0,4 procent.

Obydwie wartości wzrostu obsłużonego ruchu wyrażonego w jednostkach miary usług, odnoszą się do prognozowanej liczby jednostek usługowych obsłużonych w 2012 roku.Należy podkreślić, że prognozy dla Polski na rok 2013 są bardzo dobre, jeśli weźmie się pod uwagę opublikowane prognozy ruchu lotniczego dla krajów europejskich a także złe statystyki ostatniego kwartału ubiegłego roku.

O sprawdzalności prognoz będzie można więcej powiedzieć po wynikach pierwszych miesięcy roku 2013.Prognozy STATFOR dostępne są pod adresem:

http://www.eurocontrol.int/articles/forecastsZaktualizowana w grudniu 2012 r. 2-letnia prognoza EUROCONTROL / STATFOR

http://www.eurocontrol.int/

Leave a Reply

Your email address will not be published.