Realizacja porozumienia pozwoli na umocnienie współpracy w zakresie działań operacyjnych, w tym udzielania wzajemnej pomocy, planowania i koordynowania działań w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom w przestrzeni powietrznej. Ważny aspekt porozumienia stanowi unormowanie kwestii związanych z wymianą informacji odnoszących się do ochrony powietrznej oraz współpracy w zakresie wzajemnego wspierania przedsięwzięć szkoleniowych oraz wymiany doświadczeń.


Kolejnym krokiem będzie przyjęcie procedur o współdziałaniu w zakresie zapobiegania zagrożeniom w przestrzeni powietrznej. Zostaną one opracowane i przygotowane przez Dyrektora Biura Służb Ruchu Lotniczego PAŻP wspólnie z Dyrektorem Głównego Sztabu Policji KGP.

Leave a Reply

Your email address will not be published.