Prace legislacyjne nad ustawą trwały blisko 2 lata, nie wliczając w to okresu opracowywania i uzgadniania jej treści w ramach Rady Ministrów.Nowelizacja ustawy obejmuje zmiany niemal we wszystkich obszarach obowiązującego aktualnie aktu.Więcej szczegółów na www.ulc.gov.plUSTAWA z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw

Leave a Reply

Your email address will not be published.