Obydwie instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej współpracują w obrębie Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej. Ustalenia z 4 i 5 listopada są realizacją ustaleń z 29 lipca 2010 r.29 lipca 2010 r w Wilnie ministrowie właściwi do spraw transportu podpisali porozumienie umożliwiające rozwój Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej poprzez stworzenie formalnych, instytucjonalnych ram współpracy. Utworzono wspólny Komitetu Strategiczny oraz odpowiednie grupy robocze.Zgodnie z celami pakietu legislacyjnego Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej II (SES II) funkcjonalne bloki przestrzeni są narzędziem umożliwiającym poprawę współpracy pomiędzy instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej, narzędziem służącym zwiększeniu efektywności działania i redukcji kosztów.Baltic FAB umożliwi osiągnięcie wyższej pojemności, poprawę wydajności sieci zarządzania ruchem lotniczym, skrócenie długości tras lotniczych – z czym wiążą się oszczędność paliwa lotniczego oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska.Cele te zostaną osiągnięte przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i poprawy efektywności kosztowej instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej.Osiągnięcie powyższych celów wymaga skoordynowania prac z sąsiednimi funkcjonalnymi blokami przestrzeni powietrznej. FAB, jak również z krajami trzecimi.Państwa członkowskie UE są zobowiązane do utworzenia FAB-ów najpóźniej do 4 grudnia 2012 roku. BalticFAB jest otwarty dla innych krajów, które zechcą dołączyć do niego w przyszłości.Informacja “Oro navigacija”

http://www.ans.lt/lt/naujienos/aktualijos/2011/11/06/pansa-vizitas/Przez dwa dni: 14 i 15 listopada br. w siedzibie “Oro navigacija” obradowały grupy robocze Balic FAB „Workgroups”.

Celem warsztatów było przygotowanie dokumentacji niezbędnej do utworzenia Balic FAB.

http://www.ans.lt/en/en/news/latest-news/2011/11/16/meeting-repres-fab/

15 listopada 2011 poparcia dla wspólnego przedsięwzięcia instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej udzielił litewski minister komunikacji Eligijus Masiulis.Litwa i Polska jeszcze w tym roku podpiszą porozumienie o utworzeniu wspólnego bloku przestrzeni powietrznej (Functional Airspace Block), co ma zwiększyć bezpieczeństwo lotów i obniżyć ich koszta – poinformowało w wtorek litewskie ministerstwo komunikacji.Kwestia ta była omawiana m.in. podczas wtorkowego spotkania w Wilnie ministra komunikacji Litwy Eligijusa Masiulisa z Georgiem Jarzembowskim, koordynatorem Komisji Europejskiej ds. wspólnych przestrzeni powietrznych.“Realizacja tego projektu jest na liście priorytetowych zadań litewskiego rządu. W sprawie tworzenia wspólnego bloku przestrzeni powietrznej jest już przygotowane polsko-litewskie porozumienie międzyrządowe. Zamierza się je podpisać do końca bieżącego roku” – czytamy w komunikacie ministra Masiulisa.We wtorkowym komunikacie odnotowuje się, że wspólna kontrola przestrzeni powietrznej przyczyni się do usprawnienia zarządzania lotami, obniżenia ich kosztów i zwiększenia bezpieczeństwa.Nie wyklucza się, że w przyszłości do polsko-litewskiego bloku przestrzeni powietrznej dołączą inne kraje, przed wszystkim kraje bałtyckie, ale także Ukraina, Białoruś, obwód kaliningradzki.Zgodnie z unijnym zarządzeniem do 4 grudnia 2012 roku kraje członkowskie Unii Europejskiej mają utworzyć pomiędzy sobą bloki zarządzania przestrzenią.Źródło: Polska Agencja Prasowa

Leave a Reply

Your email address will not be published.