Podpisanie polsko – litewskiej umowy o współpracy ANSPs w ramach Baltic FAB będzie ukoronowaniem dotychczasowej wieloletniej bardzo dobrej współpracy i pozwoli na rozpoczęcie nowego etapu prac nad wdrożeniem bałtyckiego FABu. Podpisana w dniu 19 listopada 2012 r. umowa będzie kolejnym krokiem w realizacji zmian w strukturze zarządzania FAB, przewidzianych w umowie zawartej przez ministrów właściwych do spraw transportu Polski i Litwy w dniu 17 lipca 2012 r.„Umowa o ustanowieniu Baltic FAB” podpisana w dniu 17 lipca 2012 roku, pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską, tworzy podstawy prawne do ustanowienia i zarządzania Baltic FAB. Umowa z 17 lipca 2012 przewiduje powołanie Rady i Zarządu Baltic FAB, złożonych z wysokich przedstawicieli Ministerstwa Transportu, Ministerstwa Obrony Narodowej, władz lotnictwa cywilnego. Organa te sprawować będą pieczę nad strategicznymi kierunkami rozwoju i działalności Baltic FAB.

Powstaną wyspecjalizowane komitety wyznaczone do regulowania następujących kwestii: strategicznych, finansowych oraz skuteczności działania, operacyjno-technicznych, zarządzania przestrzenią powietrzną jak również bezpieczeństwa ruchu lotniczego.W dniach 16-17 listopada 2012 odbyło się spotkanie ekspertów w ramach FAB Baltic PMO, którzy przygotowali dokumenty jakie Polska i Litwa przedstawią Komisji Europejskiej do 4.12.2012 a także dokonali ostatecznego uzgodnienia umowy której podpisanie planowane jest na dzień 19.11.2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published.