Paweł Babiński – związany ze służbą żeglugi powietrznej od 1990 roku (PP „Porty Lotnicze”, Agencją Ruchu Lotniczego, obecnie Polska Agencja Żeglugi Powietrznej).

Od 1994 r. ma nadane uprawnienia Kontrolera Proceduralnego w kontroli obszaru przestrzeni powietrznej, w 1996 r. uzyskał licencję Kontrolera Radarowego, od 2004 r. posiada uprawnienia instruktora stanowiskowego (OJTI) w radarowej kontroli obszaru.

Był doradcą i koordynatorem ze strony Polskiej Agencji Ruchu Lotniczego w trakcie manewrów NATO NAM 2003, wyróżniony przez dowództwo formacji International Air Controll Unit za operacyjne wsparcie komponentu norweskiego – uznaniem za członka norweskiego zespołu operacyjnego.W 2008 r. stworzył, zainicjował i przygotował projekt szkoleń Cross Training, przeprowadzając sesję szkoleniową pomiędzy współpracującymi ośrodkami kontroli ruchu lotniczego w Polsce.Po uzyskaniu certyfikatu IANS Luxemburg w 2008 r., wykonywał obowiązki egzaminatora ELPAC w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.Od 2010 r. powołany przez Prezesa PAŻP na Kierownika Zespołu ds. Organizacji i przeprowadzenia szkoleń familiaryzacyjnych z obsługi systemu PEGASUS.

W 2010 r. po uzyskaniu certyfikatu Facylitatora Eurocontrol współorganizował i prowadził w PAŻP program Team Resource Management.

Absolwent wydziału lotniczego Akademii Obrony Narodowej, ukończył z wyróżnieniem studia na kierunku „Zarządzanie organizacjami lotniczymi”.

Absolwent podyplomowych studiów „Zarządzanie Projektami” w Szkole Głównej Handlowej.

Członek Zarządu Stowarzyszenia Menadżerów Projektów SGH.Brał udział w licznych kursach i szkoleniach, między innymi:• Operational Training of the Pegasus-21 System, Indra Madryt

• Team Resource Management foundation skills, EUROCONTROL IANS Luksemburg

• ELPAC – English Language Proficiency for Aeronautical Communication accreditation course, EUROCONTROL IANS Luksemburg

• Operational Air traffic Training Course, Deutsche Flugsicherung Akademie Langen

• Symulacja Podziału Przestrzeni, EUROCONTROL Experimental Centre Bretigny-sur-Orge

• Air Traffic Control Radar Course, Deutsche Flugsicherung Akademie Langen

• ATC Procedure Designer Course, Ecole Nationale de I’aviation Civile Tuluza

• ATC Automation Course, EUROCONTROL IANS Luksemburg

Leave a Reply

Your email address will not be published.