Podpisany dokument zastąpił zarówno List Intencyjny zawarty przed rokiem pomiędzy A6 i PAŻP, jak i całe wcześniejsze Memorandum of Cooperation grupy A6, zawarte w czerwcu 2011 roku.Memorandum z 2011 roku dotyczyło współpracy pięciu największych ANSPs i konsorcjum NORACON w zakresie realizacji projektów rozwojowych programu SESAR Joint Undertaking, kończących się w połowie 2016 roku.Podpisane w Brukseli Memorandum nie tylko poszerza krąg współpracujących przedsiębiorstw, ale i na nowo definiuje obszary współpracy:• SESAR 1 – kończące się w 2016 roku projekty rozwojowe SESAR Joint Undertaking – obejmujące dotychczasowych sygnatariuszy z 2011 roku.

• SESAR 2020 – drugi pakiet projektów rozwojowych SESAR Joint Undertaking, który ma zostać formalnie uruchomiony na początku 2016 roku, zaś w chwili obecnej członkowie-kandydaci do SJU przygotowują się do realizacji projektów.

• SESAR Deployment Manager – instytucja powołana na mocy Rozporządzenia EC 409/2013, zrzeszająca nie tylko członków grupy A6, ale i linie lotnicze stowarzyszone w grupie A4 oraz grupę portów lotniczych SDAG (SESAR Deployment Airports Group). SESAR Deployment Manager koordynuje realizację projektów wdrożeniowych, będących wynikiem programów rozwojowych SESAR Joint Undertaking.

• Inne działalności, nie należące do żadnej z powyższych grup, jak na przykład odpowiedzi na zaproszenia INEA do składania ofert współfinansowanych z funduszy unijnych, czy będąca ich wynikiem współpraca grupy A6 z Eurocontrol.Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest uczestnikiem prac SESAR Deployment Managera i jednym z sygnatariuszy porozumienia ustanawiającego tę instytucję. Natomiast w ramach programu SESAR 2020 reprezentuje konsorcjum B4, stworzone przez PAŻP, litewską Oro Navigaciję, czeską ANS CR oraz słowacki LPS. Jest również uczestnikiem czwartego obszaru działań A6, w tym przygotowań do współrealizowanego z Eurocontrol projektu NewPENS mającego zmodernizować naziemną sieć transmisji danych ATM. W czwartym obszarze działań A6 ma prawo uczestniczyć także każdy z członków grupy B4.Wszyscy sygnatariusze Memorandum of Cooperation podejmują się:

• Identyfikowania i zapewnienia wykorzystania najlepszych praktyk w całej grupie A6.

• Prowadzenia działań benchmarkingowych dla promowania najlepszych praktyk wewnątrz i poza grupą A6.

• Ustanawiania wspólnej strategii komunikacyjnej.

• Powołania wspólnej strategii lobbyingu poprzez właściwe fora.W zakresie współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektów SESAR Joint Undertaking, członkowie A6 zobowiązują się przede wszystkim do:• Zapewniania, że programy SESAR JU służą potrzebom operacyjnym i biznesowym.

• Zapewnienia koordynacji zarządzania programem SESAR JU.

• Gwarantowania walidacji i weryfikacji (V&V) w projektach SJU.

• Uzgadniania wspólnych metod operacyjnych w środowiskach E-Route i TMA dla zapewniania interoperacyjności między systemami i do ich otwartej architektury.

• Zapewnienia współpracy w grupie A6 w zarządzaniu zasobami.

• Zapewnienia ciągłej weryfikacji celów SESAR.

• Skoordynowanego wpływania na zmiany europejskiego ATM Master Planu.W obszarze SESAR Deployment Managera, członkowie A6 zobowiązują się do współpracy w planowaniu wdrożeń rozwiązań SESAR, synchronizacji wdrożeń, zarządzania procesem SESAR Deployment, jego realizacji oraz finansowania, poprzez:• Analizowanie stopnia dopasowania indywidualnych planów członków A6 i koordynację wspólnego planu wdrożeniowego A6, służącego maksymalizacji korzyści sieciowych.

• Konsolidowanie i promocję wspólnej pozycji A6 dotyczącej finansowania planu wdrożeniowego SESAR.

• Wspólne aplikowanie o fundusze unijne dla celów realizacji skoordynowanego planu wdrożeń.
Leave a Reply

Your email address will not be published.