W posiedzeniu wzięli również udział: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson, Dyrektor Departamentu Infrastruktury w Najwyższej Izbie Kontroli Tomasz Emiljan, Zastępca Dyrektora Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Marcin Zimny oraz kierownictwo Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na czele z Januszem Niedzielą – Prezesem PAŻP.

Leave a Reply

Your email address will not be published.