W pracach Komitetu stronie polskiej przewodniczył sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz. W skład polskiej delegacji wchodzili dyrektor Departamentu Lotnictwa MTBiGM – Krzysztof Kapis, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – Krzysztof Banaszek, wiceprezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Maciej Rodak, dyrektor Biura Zarządzania Bezpieczeństwem Jerzy Lisowski, wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego – Zbigniew Mączka, a także przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej oraz ULC.Stronie litewskiej przewodniczył wiceminister transportu i komunikacji Republiki Litewskiej, Rimvydas Va?takas. Pracę wiceministra wspierali przedstawiciele litewskiego Ministerstwa Transportu i Komunikacji, Administracji Lotnictwa Cywilnego, Oro Navigaciji oraz przedstawiciele litewskich resortów obrony i spraw zagranicznych. W pracach brało również udział Biuro Zarządzania Programem Baltic FAB (PMO).Na spotkaniu przedstawiono obecny stan prac nad Programem Baltic FAB oraz omówiono dalsze prace związane z podpisaną umową Państwową FAB Bałtyckiego.Komitet Strategiczny przyjął Raport z działalności Baltic FAB PMO i zaakceptował prowizoryczny budżet na rok 2013. Przyjęte zostały również zagregowane cele skuteczności działania w FAB-ie Bałtyckim. W pierwszym okresie referencyjnym, Państwa tworzące FAB, jeśli nie przyjęły wspólnego planu skuteczności działania z celami na poziomie FAB, są zobowiązane przedstawić Komisji Europejskiej informację o zagregowanych celach skuteczności działania, zapewniając zgodność na poziomie FAB z celami ogólnoeuropejskimi. Przyjęty dokument zostanie przesłany przez Administrację Lotnictwa Cywilnego Polski i Litwy do Komisji Europejskiej.W związku z podpisaniem umowy Państwowej, możliwe było rozpoczęcie prac ciał zarządzających Baltic FAB przewidzianych w ww. umowie. Komitet Strategiczny podjął decyzję, iż od 6 września 2012, Rada FAB zastąpi Komitet Strategiczny w roli głównego organu nadzorującego i wyznaczającego kierunki strategiczne w Baltic FAB. Przyjęte zostały również Terms of Reference dla Rady FAB i Zarządu FAB.Ostatnim punktem wrześniowego spotkania Komitetu Strategicznego było podpisanie umowy o współpracy w ramach FAB pomiędzy polskim Urzędem Lotnictwa Cywilnego a litewską Administracją Lotnictwa Cywilnego.

Leave a Reply

Your email address will not be published.