Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zachęca potencjalnych kandydatów do tego zawodu do bieżącego śledzenia naszej strony pansa.pl, a dokładnie zakładki „Praca w PAŻP”W ocenie portalu Samoloty.pl zawód kontrolera ruchu lotniczego należy do zdecydowanie najbardziej odpowiedzialnych i wymagających profesji w tym sektorze zatrudnienia. „Podstawowym zadaniem pracującej w tym charakterze osoby jest utrzymanie bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej, zwłaszcza poprzez zapobieganie powstaniu niebezpiecznej odległości między znajdującymi się w locie statkami powietrznymi.”


Leave a Reply

Your email address will not be published.