Porozumienie to upoważnia PAŻP do reprezentowania naszego partnera w Baltic FAB – Oro Navigaciji – w realizacji działań mających na celu przekształcenie obecnie istniejących, krajowych systemów zarządzania ruchem lotniczym, we wspólny system ATM oparty na rozwiązaniach iTEC-based ATM System.Wydarzenie to ma ogromne znaczenie dla współpracy w ramach Baltic FAB i jest działaniem na rzecz realizacji zapisów umowy międzynarodowej z 17 lipca 2012 r. o Utworzeniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej oraz umowy zawartej pomiędzy PAŻP i ON 19 listopada 2012 r., która określa współpracę w obszarze technicznym, w celu osiągnięcia zrównoważonego i efektywnego rozwoju operacji ATM.

Na zdjęciu: po prawej prezes PAŻP, Magdalena Jaworska; po lewej stronie Dyrektor Generalny litewskiego Przedsiębiorstwa Państwowego Oro Navigacija Algimantas Raščius

Leave a Reply

Your email address will not be published.