Celem konferencji było zapoznanie francuskich przedsiębiorców z branżą lotniczą w Polsce. A popołudniowe warsztaty, czyli indywidualne spotkania uczestników polskich z francuskimi, stanowiły wyjątkową okazję do wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów oraz ewentualnego podjęcia współpracy z firmami francuskimi.Poruszano m.in. zagadnienia dotyczące: zarządzania portami lotniczymi,

usług naziemnych, bezpieczeństwa ruchu samolotów na terenie lotniska, obsługi pasażerów w terminalu oraz technologii IT w służbie bezpieczeństwa.Prezentacja PAŻP wyświetlana podczas spotkania

Program spotkaniafot: Marek Kubiak (PPL)Francuska Agencja ds. Międzynarodowego Rozwoju Przedsiębiorstw UBIFRANCE ma za zadanie zacieśniać współpracę techniczną i handlową między Francją a jej partnerami na całym świecie. Opierając się na zasobach własnych, jak i środkach sieci Misji Ekonomicznych Ambasad Francuskich za granicą, Agencja oferuje francuskim przedsiębiorstwom pełny asortyment publikacji i usług przeznaczonych dla ich wsparcia w wysiłkach wchodzenia na rynki zagraniczne. Dla promowania francuskich wyrobów, usług i doświadczenia technicznego UBIFRANCE organizuje grupowy udział francuskich przedsiębiorstw w różnego rodzaju imprezach handlowych, jak również podejmuje inne działania promocyjne, a także aranżuje wielobranżowe wystawy francuskiej technologii i prezentacje francuskich produktów za granicą.

Leave a Reply

Your email address will not be published.