Ustalono, że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Austro Control będą współpracować w działaniach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem – Safety Managment System (SMS), w tym w części dotyczącej kultury bezpieczeństwa we wszystkich jej aspektach. W najbliższej przyszłości wspólnie realizowany będzie projekt wzajemnej oceny działania SMS, mającej na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz doskonalenie SMS z korzyścią dla bezpieczeństwa systemu kontroli ruchu lotniczego rozumianego jako personel, urządzenia i przepisy.

Leave a Reply

Your email address will not be published.