W dalszej części spotkania dyskutowano następujące zagadnienie:

· interwencji państwa na rynku (zmiany w grupie LOT-u, dopłaty do połączeń).

· zaostrzającej się konkurencji na rynku przewoźników niskokosztowych.

· jak w pełni wykorzystać oddaną w ostatnim roku do użytku infrastrukturę lotniskową?

· jak wykorzystać doświadczenia płynące z “eksperymentu OLT Express”?Prezes PAŻP zaprezentował prognozy, które PAŻP wykorzystuje w swoich planach na lata powyżej roku 2013 oraz dane na temat wyniku operacyjnego uzyskanego w roku 2012 i latach poprzednich. Zwrócono uwagę na „efekt EURO” oraz „efekt OLT”, dzięki którym w polskiej przestrzeni powietrznej, zanotowano w pierwszych trzech kwartałach 2012 roku, dobre wykonanie planowanej liczby operacji. Stało się tak pomimo spadków notowanych od kilku tygodni.Ponadto przedstawiona została również analiza teoretycznych rocznych możliwości obsługi operacji komunikacyjnych na polskich lotniskach, która po inwestycjach wdrożonych przed EURO 2012 wzrosła z ok. 700 tysięcy do ok. miliona operacji lotniczych rocznie, przy założeniu pracy lotnisk regionalnych przez 18 godzin na dobę.Maksymalnie ta teoretyczna możliwość wzrośnie do 1,3 mln operacji lotniczych przy założeniu pełnego wykorzystania zadeklarowanej przepustowości lotniska przez 24 godziny na dobę.Te możliwości operacyjne zapewniają stabilny rozwój lotnisk regionalnych, które obecnie obsługują około 170 tyś operacji rocznie a po dodaniu operacji małego lotnictwa (GA) wielkość ta wynosi ok. 200 000 operacji.Dodatkowo w tych analizach, należy uwzględnić rosnący potencjał Lotniska Chopina. Dzięki realizowanym na stołecznym lotnisku inwestycjom, jego możliwości mogą wzrosnąć nawet o 30 procent.Kluczowe w sytuacji spowolnienia staje się optymalne wykorzystanie posiadanej infrastruktury portów regionalnych i inwestycje w zaawansowane technologie pozwalające na pełne wykorzystanie możności dostępnych po stronie „airside”.Spotkania z cyklu Aviation Breakfast organizowane są wspólnie przez firmę doradczo – audytorską PwC, firmę BBSG oraz portal PRTL.pl.Prezentacja zawierająca informacje przygotowane przez PAŻP: PDFPolecamy informację na temat spotkanie opublikowaną na stronie PRTL.Ponadto polecamy zapoznanie się z następującymi dokumentami:

Strategia STATFOR Seven-Year Forecast of flights (2012-2018)Strategia STATFOR Medium-Term Forecast of Service Units (2012-2017)

Leave a Reply

Your email address will not be published.