W warsztatach udział wzięło ok. 180 przedstawicieli firm z branży lotniczej specjalizujących się w technologii GNSS. Obok wielu reprezentantów ANSP i NSA z Europy, Afryki, Azji i USA w EGNOS Service Provision Workshop 2015 uczestniczyli przedstawiciele m.in.: GSA, EUROCONTROL, EASA, ESSP, Komisji Europejskiej, FAA, DFS, NATS.W imieniu PAŻP wyróżnienie odebrał przewodniczący delegacji, Kierownik Działu Systemów GNSS – Tomasz Woźniak.

Wdrożenie procedury APV-I (LPV) było poprzedzone zrealizowaniem w latach 2009-2014 projektów HEDGE, EGNOS Introduction in European Eastern Region i SHERPA. Wyróżnienie to jest uznaniem dla wszystkich osób zaangażowanych w ten projekt, a w szczególności dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z Biura Służb Technicznych oraz Biura Zarządzania Przestrzenią Powietrzną i Przygotowania Operacyjnego.

Leave a Reply

Your email address will not be published.