Przygotowana przez Urząd Lotnictwa Cywilnego Deklaracja nawiązuje do podpisanej przez komisarz ds. Transportu Violetę Bulc oraz reprezentantów środowiska lotniczego 1 października 2015 roku European Corporate Just Culture Declaration.Deklaracja określa szereg podstawowych zasad, mających na celu zachęcenie personelu zaangażowanego w prace krytyczne dla bezpieczeństwa, do zgłaszania nieprawidłowości i zdarzeń niepożądanych, bez obawy o konsekwencje.Przedstawiciele środowisk lotniczych są zgodni, że zgłoszenia takie są najcenniejszym źródłem informacji, koniecznych do „uczenia się” przez organizację, jak skuteczniej dbać o bezpieczeństwo. By zapewnić jednak, że będzie jak najwięcej takich zgłoszeń, organizacje lotnicze muszą zadbać o wdrożenie „kultury sprawiedliwego traktowania” – just culture, w której pracownicy są pewni, że będą traktowani fair także wtedy, kiedy zgłoszenie może dotyczyć ich działania.Jedną z podstawowych metod ciągłej poprawy bezpieczeństwa jest ustawiczne analizowanie działania systemów, błędów i nieprawidłowości, i dostosowywanie systemów pod ich kątem. Dzisiejsza deklaracja potwierdza zaangażowanie i determinację PAŻP i środowisk lotniczych do rozwijania bezpieczeństwa i kultury bezpieczeństwa. Idea Just Culture była obiektem prac w branży lotniczej przez wiele lat. To kontrolerzy ruchu lotniczego, piloci czy personel techniczny sprawiają, że podróże lotnicze to najbezpieczniejsza forma transportu. Dlatego to tak ważne, żeby otrzymywali nieustanne wsparcie i narzędzia konieczne do ciągłego rozwoju standardów bezpieczeństwa.Dzisiaj, obok Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i organizacji społecznych deklarację podpisały Prokuratura Generalna, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, instytucje związane z lotnictwem: Aeroklub Polski, Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze, Związek Regionalnych Portów Lotniczych, Rada Przedstawicieli Linii Lotniczych BARIP i inni.Deklaracja europejska podpisana 1 października 2015 roku oraz podpisany dzisiaj dokument są spójne z istniejącymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych. Deklaracja ma charakter otwarty – zachęca się przedstawicieli całego środowiska lotniczego do jej podpisania i promowania.

Leave a Reply

Your email address will not be published.