SESAR jest projektem Unii Europejskiej i Eurocontrol oraz europejskiego przemysłu lotniczego, dotyczącym modernizacji systemu zarządzania ruchem lotniczym w Europie. Opracowanie tego projektu powierzono Wspólnemu Przedsięwzięciu SESAR (SESAR JU).Program ten ma ogromne znaczenie dla przyszłości lotnictwa cywilnego na kontynencie europejskim, dla jego bezpieczeństwa, przepustowości, efektywności ekonomicznej oraz ochrony środowiska naturalnego.

Dotychczas inicjatywy badawcze i rozwojowe związane z programem SESAR prowadzone były przede wszystkim przez podmioty z Europy Zachodniej. W pracach koordynowanych przez SESAR JU brały udział takie firmy jak: AENA, DFS, DGAC-DSNA, ENAV, NATS, Frequentis, Indra, Natmig, Selex, Thales, Airbus, Alenia Aermacchi, Honeywell, konsorcjum Noracon, konsorcjum SEAC. Obecnie z Polski jedynie Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) jest członkiem stowarzyszonym z SESAR JU.Warsztaty odbyły się w gmachu Politechniki Rzeszowskiej, która jest zapleczem naukowym dla szybko rozwijającego się przemysłu lotniczego w tym regionie. Wzięło w nich udział około 120 uczestników z Polski, Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Litwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Celem warsztatów było przygotowanie przedsiębiorstw oraz ośrodków naukowych z Polski i regionu Europy Środkowo – Wschodniej do skutecznego aplikowania do Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR.W trakcie warsztatów omawiane zostały założenia dotyczące nowego programu badawczego Unii Europejskiej Horyzont 2020 i miejsca w tym programie dla europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji SESAR. Omówione zostały również praktyczne przykłady wdrożenia dotychczasowych projektów badawczych, w tym polskie doświadczenia w programie. Przedyskutowano także możliwości współpracy SESAR JU z partnerami z Europy Środkowo – Wschodniej.Warsztaty te miały na celu rozszerzenie wiedzy w zakresie programów oraz zasad związanych z finansowaniem prac badawczych w ramach programu SESAR. Pozwoli to również w przyszłości na łatwiejsze zawiązywanie wspólnych konsorcjów na rynku międzynarodowym.Warto wspomnieć, że na zaproszenie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

w Rzeszowie odbyło się również spotkanie grupy Gate-One – stowarzyszenia skupiającego instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej z Europy Środkowo-Wschodniej.Na zdjęciu: Prezes PAŻP Krzysztof Kapis.

Fot. A.Karwowski (PAŻP)

Leave a Reply

Your email address will not be published.