W trakcie sesji odbyły się panele dyskusyjne pod przewodnimi hasłami „Nawigacja w Czasach Turbulencji” – poświęcone zmianom w organizacji i administracji służb żeglugi powietrznej w perspektywie roku 2020 oraz „Cyber Security” – szczególnie ważny i wciąż rozwojowy temat bezpieczeństwa informatycznego w systemach zarządzania ruchem lotniczym. Uczestnicy forum wymienili się doświadczeniami z codziennej pracy służb operacyjnych i technicznych, omówili i przedyskutowali szereg bieżących i perspektywicznych działań zarówno samych agencji ruchu lotniczego jak również przemysłu reprezentowanego przez firmę Frequentis, jej produkty, usługi, strategię rozwoju i projekty.Sukcesem dla PAŻP zakończyła się sesja zamykająca, podczas której uczestnicy forum potwierdzili swój udział w kolejnej edycji oraz zaakceptowali Polską Agencję Żeglugi Powietrznej jako organizatora kolejnego spotkania. Jest to duże wyróżnienie dla naszej firmy wśród wszystkich obecnych na spotkaniu reprezentantów europejskich agencji ruchu lotniczego. Spotkanie zostało zaplanowane na wrzesień 2017r. w Krakowie.

Więcej informacji tutaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published.