Dla PAŻP, wejście we współpracę z „iTEC” jest naturalnym etapem w rozwoju firmy. Podjęte działania są bardzo korzystne dla nas, zapewniając nam rozwój poprzez współpracę z wieloma kluczowymi ANSPs, umożliwiając przy tym wkład do wspólnie wypracowywanych rozwiązań – powiedziała prezes Magdalena Jaworska po podpisaniu listu.Trzon grupy „iTEC” tworzą agencje żeglugi powietrznej z Hiszpanii (ENAIRE), Niemiec (DFS), Wielkiej Brytanii (NATS) oraz Holandii (LVNL), a także dostawca systemów hiszpańska firma INDRA. Polska, litewska oraz norweska agencja żeglugi powietrznej – sygnatariusze listu intencyjnego – przystąpią do sojuszu poprzez współpracę z dotychczasowymi członkami „iTEC”. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz litewska Oro Navigacija poprzez podpisanie umów z niemieckim DFS, natomiast norweska AVINOR z brytyjską NATS.Stworzenie wspólnego systemu zarządzania przestrzenią powietrzną nowej generacji, umożlwiającego efektywne przetwarzanie danych lotniczych stosowanych w różnych krajach europejskich jest ważnym krokiem w kierunku utworzenia jednolitego, sprawnie zorganizowanego systemu europejskiej przestrzeni powietrznej. „iTEC” umożliwia kontrolę lotu w obrazie 4D, wykrywanie konfliktów, monitorowanie ścieżki lotu oraz operacji lotniczych bez użycia pasków postępu lotu, w pełni zgodne z zasadami SESAR. Członkowie „iTEC” będą teraz stanowić więcej niż jedną trzecią ruchu lotniczego w Europie. Dodanie Avinor, PAŻP i Oro Navigacija rozszerzy korzyści „iTEC” na jeszcze większą liczbę użytkowników europejskiej przestrzeni powietrznej.Współpraca PAŻP z sojuszem „iTEC” przyniesie następujące korzyści w obszarze zarządzania ruchem lotniczym:• zmniejszenie wydatków wdrożeniowych i operacyjnych dzięki używaniu wspólnego oprogramowania,

• podział kosztów prac nad dalszym rozwojem,

• zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej dzięki wspólnym metodom i procesom rozwoju systemu,

• poprawa interoperacyjności poprzez wspólne przetwarzanie danych lotniczych i używanie otwartych interfejsów,

• wspólne stanowiska operacyjne ułatwiające komunikację pomiędzy kontrolerami ruchu lotniczego.Na zdjęciu po środku prezes Magdalena Jaworska

Leave a Reply

Your email address will not be published.