Pod umową na budowę radiolatarni DVOR/DME wraz z infrastrukturą techniczną podpis w imieniu firmy wykonawczej, TELBUD złożył Pan Włodzimierz Sawiński.

Radiolatarnie DVOR/DME powstaną w trzech miejscach:

1. Gdańsk Rębiechowo – wartość umowy wynosi 3 528 047,48 zł brutto,

2. Kraków Balice,

3. Katowice Pyrzowice.Wartość umowy na budowę radiolatarni DVOR/DME w Krakowie i Katowicach wynosi 7 489 831, 32 zł. brutto.Wszystkie zadania objęte podpisanymi umowami ujęte są na liście zadań przewidywanych do dofinansowania ze środków UE w ramach projektu „Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym” (POIiŚ 6.3-1). Natomiast budowa radiolatarni DVOR/DME wraz z infrastrukturą techniczną w Gdańsku i Katowicach objęta jest „Programem EURO 2012”, realizowanym w ramach przygotowań do Mistrzostw Europy w piłce nożnej.Termin wykonania dla każdego obiektu niezależnie wynosi po 11 miesięcy od dnia podpisania umowy. Nie jest brany pod uwagę czas uzgadniania dokumentacji i uzyskiwania decyzji administracyjnych.Wykonawcą umowy na przebudowę linii energetycznej 15 kV na odcinku kolidującym z DVOR/DME w Gdańsku będzie firma ELPOL, w imieniu której umowę podpisał Pan Hubert Szweda, właściciel firmy. Wartość tej umowy wynosi 136 884,00 zł brutto. W przypadku tej umowy termin realizacji inwestycji ustalono na 9 miesięcy (nie obejmuje ona czasu uzgadniania dokumentacji i uzyskiwania decyzji administracyjnych). Umowa ta została zawarta z powodu kolizji, która uniemożliwia budowę radiolatarni DVOR/DME w Rębiechowie na podejściu lotniska w Gdańsku.

Leave a Reply

Your email address will not be published.